Na koji način Microsoft Dynamics CRM može unaprediti vaše poslovanje?


10 glavnih razloga za korišćenje Microsoft Dynamics CRM-a:

 • Jednostavan rad i korišćenje kroz Microsoft Office Outlook ili Internet Explorer
 • Na jednom mestu se čuvaju i nalaze informacije o svim klijentima
 • Naučićete više o potrebama i navikama vaših klijenata
 • Obezbeđuje visok stepen sigurnosti podataka o vašim klijentima
 • Laka i jednostavna implementacija i korišćenje
 • Microsoft Dynamics CRM će sa lakoćom ispratiti rast i proširenje vašeg poslovanja
 • Slanje i prijem svih formata dokumenata bez korišćenja faks uređaja
 • Jednostavno i jeftino održavanje
 • Lako se prilagođava specifičnostima vašeg poslovanja
 • Jednostavan, lak i brz uvoz postojećih podataka o klijentima

 

Savremeni CRM sistemi kao što je Microsoft Dynamics omogućavaju; pristup informacijama o celokupnoj organizaciji u cilju pružanja što bolje usluge klijentima i izlaženja u susret svim njihovim zahtevima, zatim što bolje sagledavanje poslovanja jedne organizacije i što bolje planiranje poslovanja.

Postoji još bezbroj dobrih razloga da koristite Microsoft Dynamics CRM.
IT profesionalci kažu da je Microsoft Dynamics CRM jednostavan za prilagodjavanje i dalji razvoj.

U Microsoft Dynamics CRM-u je moguće:

 • Lako i neprimetno integrisati CRM sa drugim Microsoft proizvodima ili softverskim rešenjima drugih proizvođača
 • Brzo i lako automatizovati poslovne procese
 • Prilagoditi i kontrolisati pristup podacima na neograničenom broju nivoa bezbednosnih privilegija
 • Integrisati se sa drugim aplikativnim rešenjima u organizaciji, putem Web servisa

Automatizacija poslovnih procesa: Manji troškovi, bolji rezultati.

Veliki broj kompanija se suočava sa ogromnim preprekama u pokušaju da potpuno integrišu i auotomatizuju poslovne procese sa CRM-a rešenjima. Microsoft je dizajnirao Dynamics CRM koji se lako integriše sa već postojećim softverskim rešenjima, omogućavajući zaposlenima pristup CRM rešenju preko bliskih i poznatih aplikacija kao što su Internet Explorer i Microsoft Office Outlook. Ovakvim pristupom umanjuju se troškovi obuke zaposlenih, skraćuje se potrošeno vreme do postizanja pune produktivnosti u novom okruženju i izbegavaju se frustracije korisnika koji se susreću sa novim stvarima. Korisnici brzo i lako prihvataju i koriste novi sistem.
Iskoristite prednosti koje pruža ovako postavljen sistem:

 • Automatizacija poslovnih procesa na nivou cele organizacije ili pojedinačnog korisnika sistema
 • Potpuno fleksibilan model automatizacije poslovnih procesa
 • Definisanje specijalnih akcija koje će se automatski izvršavati
 • Izrada spoljnih aplikacija za kontrolu poslovne logike preko dodataka (plugin-a) koje se pokreću odnosno aktiviraju na različite događaje i stanja u CRM sistemu
 • Prilagođavanje i proširenje funkcionalnosti korisničkog inrefejsa, reakcije na različite događaje korisničkog interfejsa i njihova obrada na strani klijent aplikacije

CRM i Bezbednost: Informacija je MOĆ – Upravljanje podacima je jednostavno

Upravljanje i kontrola pristupa podacima nikada nije bila jednostavnija. Microsoft Dynamics CRM pruža sveobuhvatan i višeslojan bezbedonosni model baziran na sistemu role (uloga) i privilegija. Vrlo lako možete prilagoditi i kontrolisati pristup podacima pomoću postojećih ili naknadno definsanih rola prilagođenim potrebama vašeg poslovanja. Karakteristike bezbednosnog sistema su:

 • Jednoobrazan pristup putem prijave na mrežu/domen ili preko Microsoft Live ID naloga
 • Kontrola pristupa podacima zasnovana na principu bezbednosnih uloga, omogućava jednostavno upravljanje pravima pristupa podacima
 • Entiteti definisani od strane korisnika, odmah po kreiranju raspolažu sa svim security funkcijama, baš kao i isporučeni sistemski entiteti
 • Razmena i deljenje informacija/podataka, među pojedincima ili timovima unutar organizacije
 • Direktan pristup podacima preko “Filtered SQL views”. Pomoću "Filtered SQL views" je obezbeđeno da korsnici sistema mogu pristupiti odnosno imati uvid samo u one podatke za koje im je dodeljena privilegija u sistemu za bezbednost

Prilagodljiv model podataka: CRM sistem koji raste uporedo sa vašim poslovanjem

Microsoft Dynamics CRM raspolaže različitim mehanizmima za proširenja i poboljšanja. Oni omogućavaju laku implementaciju novih funkcija i tehnologija bez potrebe za velikim izmenama na postojećoj infrastrukturi. Možete biti sigurni da će Microsoft Dynmics CRM pružati podršku vašem poslovanju dugi niz godina.

Neke od mogućnosti proširenja i prilogađavanja sistema su:

 • Korisnički definisani entiteti i atributi (takođe poznati kao objekti i svojstva)
 • Korisnički definisane relacije među objektima, kao što su 1:N (jedan na više); N:1 i N:N što praktično omogućava modeliranje bilo čega u okviru Microsoft Dynamics CRM sistema
 • Hijerarhijska organizacija entiteta
 • Beskonačne mogućnosti povezivanja entiteta* (entity relationship)

Servisno orijentisana arhitektura: Sve je u povezivanju

Microsoft Dynamics CRM omogućava jednostavno povezivanje i integraciju sa drugim sistemima u ili van organizacije putem centralizovanog i lako dostupnog skupa Web servisa. Ovo omogućava sledeće benefite:

 • Proširenje i prilagođavanje korisničkog interfejsa (uključujući prilagođavanje panela za navigaciju i komandnih dugmića koji mogu pozivati druge ASPX stranice iz samog CRM, a kako bi sačuvali podatke u CRM-u)
 • Platforma je kompletno orijentisana na Web servise. Čak i korisnički definisani entiteti/atributi su automatski dostupni preko Web servisa, tako da su dostupni bilo kom sistemu koji ima mogućnost rada sa Web servisima
 • Microsoft Dynamics CRM ima mogućnost da preuzima, odnosno isporučuje podatke drugim sistemima
 • Razmena transakcija sa drugim sistemima u realnom vremenu

CRM Tehnologija pomaže svim modelima poslovanja

Bilo da imate nekoliko zaposlenih ili nekoliko hiljada zaposlenih, Microsoft Dynamics CRM može imati veliki doprinos u vašem poslovanju koje je orijentisano ka klijentu/korisniku zato što je:

 • Jednostavan za implementaciju
 • Sa više verzija i sa više načina implementacije, Microsoft Dynamics CRM uvek ima rešenje za vaš poslovni model
 • Unapređen za stvaranje još boljih rezultata
 • Povratna informacija od klijenta je ključni element za Microsoft Dynamics CRM. Sa svakom novom verzijom dolaze nova poboljšanja. Najnovija verzija Microsoft Dynamics CRM dolazi sa Web orijentisanim workflow dizajnom i unapređenim offline režimom rada

Zašto vodeće svetske kompanije koriste Microsoft Dymanics CRM?

Danas se u poslovanju zahteva da se uradi više sa što manje vremena i troškova. Kada je u pitanju enterprise softver Microsoft Dynamics CRM, on donosi izvanrednu korist zato što je:

 • Fleksibilan, sa velikim mogućnostima u izboru načina implementcije, nabavke i upotrebe
 • Prepoznatljiv, sa intuitivnim korisničkim interfejsom jer vaši zaposleni odmah ili veoma brzo postaju potpuno produktivni
 • Dizajniran da podrži vaše poslovanje, sa ogromnim mogućnostima za lako prilagođavanje i integraciju

 

©2024 Digit Consulting doo. All Rights Reserved.

Search