1. Želim da legalizujem softver na postojećim računarima u preduzeću. Koji Microsoft proizvodi se mogu koristiti za legalizaciju Windows-a na postojećim računarima?
  U portfoliju Microsoft proizvoda nalaze se GGK i GGW licence, koji isključivo služe za legalizaciju programa Windows na postojećim računarima u preduzeću. To su tzv legalizacijski SKU-ovi. Pored toga, možete koristiti i Windows u kutiji, tzv. FPP.

 2. Da li u legalizacijsku svrhu mogu kupiti OEM licencu Windows program, koja je jeftinija od GGK I GGW?
  Ne. OEM licenca Windows programa se isključivo prodaje uz nov računar. Kupovina Windows OEM u legalizacijske svrhe predstavlja kršenje licencnog prava tog proizvoda (EULA) i kršenje zakona.

 3. Moje preduzeće je kupilo GGW i legalizovalo se. Koja je najpovoljnija opcija za buduće kupovine?
  Uvek je najpovoljnije da Windows i Office kupite uz računar (tzv. OEM verzije). Pored toga što je takav Windows profesionalno instaliran, svaka naknadna kupovina Windows-a za legalizaciju uvek je skuplja.

 4. Da li je potrebno da imam originalni instalacioni CD uz legalan OEM Windows operativni sistem na računaru ?
  Ne. CD/DVD je opcioni. Neki proizvođači računara ne isporučuju instalacione diskove sa računarima, već se u tom slučaju, instalacija nalazi na hard disku (tzv. Recovery particija).

 5. Da li su GGK i GGW legalizacijski proizvodi prenosivi sa jednog računara na drugi?
  Ne. I GGK i GGW licence vezuju se za odgovarajući računar na isti način kao i OEM Windows. To znači da se ove licence ne mogu prenositi na drugi računar unutar firme, niti na nov računar koji preduzeće kupi. Prilikom kontrole, Poreska inspekcija upoređuje datume na fakturama za računare i kupljeni legalizacijski softver.

 6. Da li kupovinom GGK/GGW licence, mogu da koristim prethodne verzije Windows-a na računaru (downgrade pravo) ?
  GGK proizvod nema downgrade pravo, dok GGW ima downgrade pravo na sledeće Windows Professional verzije : Windows Vista Business, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional. Ukoliko se dokupi Software Assurance uz GGW licencu, downgrade pravo je moguće i na Windows 98 i Windows 95

 7. Da li mogu kupiti Windows 7 GGK Home za legalizaciju, a nastaviti da koristim Windows 7 Pro?
  Ne. U ovom slučaju, morali biste da instalirate i koristite Windows 7 Home Basic. Ukoliko vam je potrebna Pro verzija, morate je kupiti kroz GGK/GGW ugovor

 8. Da li je Windows Starter dozvoljen za legalizaciju?
  Ne. Windows Starter je OEM proizvod, pa bi legalizacija ovim proizvodom značila kršenje licencnih prava i zakona.

 9. Ukoliko kupim GGK/GGW licencu za legalizaciju, a na računaru već imam instaliranu istu piratsku verziju, da li moram da reinstaliram sistem?
  Reinstalacija sistema nije neophodna, ali je preporuka da se uradi tzv. "update product key" kako bi operativni sistem bio prepoznat kao originalni i mogle se koristiti sve njegove pogodnosti.

 10. Da li mogu imati kupljen Windows Home, a koristiti Windows Pro na novom računaru?
  Ne. Korisnik mora koristiti ono što je i kupio. Korišćenje “jačeg” operativnog sistema umesto kupljenog predstavlja kršenje licencnog prava i zakona.

 11. Da li mogu koristiti Office 2010 Starter za brzu legalizaciju?
  Ne. Office 2010 Starter se isporučuje samo i isključivo na novim računarima. Ipak, ukoliko je korisnik dobio Office 2010 Starter uz nov PC i on zadovoljava njegove potrebe, takav korisnik je legalan.

 12. Da li mogu koristiti Office Home&Student na računarima u preduzeću ?
  Ne. Office Home&Student je verzija Office-a koja se ne može koristiti u preduzećima, već je namenjena samo za „kućne“ korisnike.

 13. Pored Windows-a, posedujem i nelegalni Office. Koji Microsoft proizvodi se mogu koristiti za legalizaciju Office-a?
  Za legalizaciju Office-a moguće je koristiti bilo koju ediciju ovog proizvoda kupljenu kroz neki od sledećih ugovora: FPP, OLP, OVS, EA

 14. Moja firma poseduje OVS (OLP) ugovor sa odgovarajućim brojem Windows Upgrade i Office Pro licenci. Ipak na svim računarima nemam “podlogu” tj. Windows OEM, GGK, ili GGW. Da li ispunjavam uslove legalnosti ?
  Ne. U ovakvim slučajevima krši se licencno pravo i zakon. Da biste bili pravilno licencirani i ispunili uslov legalnosti softvera, morate imati Windows OEM, FPP, GGK ili GGW kao “podlogu” na svakom računaru koji posedujete i za njih imati OVS ili OLP ugovor. Da bi se koristio Windows Upgrade kroz neki od količinskih ugovora, korisnik mora posedovati Professional verziju Windows-a, kao podlogu za Upgrade. Windows Home verzija, kao podloga za Windows Upgrade nije dozvoljena.

 

Pozovite nas za kompletne detalje u vezi sa licenciranjem Microsoft softvera.

©2024 Digit Consulting doo. All Rights Reserved.

Search