Postoji mnogo razloga zašto koristii legalan licencirani softver.
Osim što želite dobru reputaciju, prednosti koje vam donosi legalan softver su sigurnost, podrška, garancija i legalnost vašeg poslovanja.

 

Prednosti korišćenja legalnog sofvera:

 

  • Garancija i pristup dokumentaciji vezanoj za kupljeni softver
  • Tehnička podrška dostupna 24 sata
  • Mogućnost ažuriranja i nadogradnje
  • Smanjen uticaj virusa
  • Ušteda kroz investiciju kupovinom legalnog proizvoda. Poznato je da korišćenje piratskog softvera uzrokuje česte popravke, ponovne instalacije i sl. Piratski softver nije moguće ažurirati i nadograditi, a podložan je stalnom napadu od strane hakera koji vam mogu napraviti pravu zbrku brisanjem svih dokumenata, blokadom računara ili vam napakostiti tako što će vam u dokumentima menjati brojeve ili slova. O bezbednosti računara i nelegalnom softveru pročitajte više u sledećem ćlanku:  Nelegalan Softver i Sigurnost


Pored svega navedenog, treba imati na umu da je korišćenje nelegalnog softvera protivzakonito i da Zakon ovakvo ponašanje smatra povredom prava intelektualne svojine. Republika Srbija i njeni državni organi su se približavanjem integracijama sa EU i pod pritiskom od strane BSA i proizvođača softvera obavezali da će pooštriti kontrolu korišćenja softvera u javnom i privatnom sektoru. U tu svrhu je u Poreskoj upravi oformljen specijalan tim od 30-tak inspektora koji je vrhunski obučeni i koji će se isključivo baviti kontrolom ispravnosti i legalnosti korišćenja softvera. Više o Zakonskom okviru i kaznama možete videti u ovom članku Zakoni i Propisi

©2024 Digit Consulting doo. All Rights Reserved.

Search