Za ostale Microsoft proizvode kao što su Windows upgrade, Office paket, Serveri, Razvojni alati i ostale mnogobrojne aplikacije, način provere legalnosti zavisi od toga kako su licence nabavljene.

 1. Licence kupljene uz novi računar (OEM Licenca)
  • Utvrditi postojanje COA nalepnice na kućištu računara
  • Utvrditi da li postoji jedinstvena faktura za računar i OEM licencu:
   • U slučaju da je na COA nalepnici navedeno ime brenda proizvođača računara, nije neophodno raditi dodatne provere o legalnosti
   • U suprotnom, utvrditi da li se na fakturi za računar nalazi navedena i OEM licenca. U slučaju da ova OEM licenca nije navedena na fakturi, istu mora da prati radna lista na kojoj je ova OEM licenca navedena (ovo pravilo se ne odnosi na Microsoft Office OEM licencu, već samo na servere)
  • Ukoliko postoje odvojene fakture za računar i OEM licencu, potrebno je utvrditi da su izdate istog datuma
  • Proveriti poklapanje verzije instaliranog softvera na računaru sa verzijom koja se nalazi na COA nalepnici [1]

 2. LIcence kupljene kao FPP proizvod (u kutiji) 
  • Utvrditi postojanje FPP kutije, na kojoj treba da se nalazi COA nalepnica (ne lepi se na računar već ostaje na originalnoj kutiji)
  • Utvrditi postojanje fakture za svaku FPP licencu
  • Proveriti poklapanje verzije instaliranog softvera na računaru sa verzijom koja se nalazi na originalnom instalacionom disku u kutiji [1]

 3. Licence kupljene kao MLK/PKC proizvod (važi samo za Office paket)
  • Utvrditi postojanje fakture za svaku Office licencu kupljenu kao MLK/PKC proizvod
  • Proveriti poklapanje verzije instaliranog softvera na računaru sa verzijom koja se nalazi na fakturi [2]

 4. Licence kupljene kroz neki od ugovora o količinskom licenciranju
  • Osnova za nabavku licenci kroz bilo koji od ugovora o količinskom licenciranju je postojanje trajne licence za Windows operativni sistem (OEM, FPP, GGK, GGW licenca). Ukoliko korisnik poseduje samo Windows Upgrade licencu kroz neki od ugovora, a ni jednu od trajnih licenci navedenih u članku o proveri legalnosti Windows operativnih sistema, u pitanju je nepoštovanje licencnog prava Microsoft proizvoda, što predstavlja osnov za podnošenje prijave za kršenje zakona
  • Utvrditi koja vrsta ugovora je u pitanju: OVS, OLP, OLV, Enterprise, Select
  • Proveriti poklapanje količine licenci navedene u ugovoru sa količinom instaliranog softvera na računarima u preduzeću [3]
  • U slučaju iznajmljivanja softvera kroz OVS ugovor ili EAS ugovor, utvrditi datum isteka ugovora
  • Utvrditi postojanje fakture za svaki od ugovora
  • Podaci o ugovoru se nalaze na linku: https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter


Napomene:

 • Kod OVS, OLV, Enterprise i Select ugovora preduzeće može imati instaliranu noviju ili prethodnu verziju softvera, u odnosu na onu koja je navedena u ugovoru. Kod OLP ugovora, preduzeće mora imati instaliranu onu verziju koja je navedena u ugovoru, ili prethodnu verziju [4]
 • Kod preduzeća koja koriste licence kroz globalni ugovor (Enterprise ili Select) sa Microsoft-om, potrebno je utvrditi na koji način su licence prenesene tj. ustupljene tom preduzeću

 


[1] U slučaju da korisnik ima prethodnu verziju softvera, u odnosu na onu koja je navedena na COA nalepnici, istu je mogao ostvariti
     kroz OEM downgrade pravo. U slučaju da korisnik ima noviju verziju softvera, u odnosu na onu koja je navedena na COA nalepnici,
     istu je mogao ostvariti kroz aktivan Software Assurance, ili ga je kupio kao posebnu Upgrade licencu

[2] U slučaju da korisnik ima noviju verziju softvera, u odnosu na onu koja je navedena na fakturi za Office MLK/PKC licencu, istu je
    mogao ostvariti kroz aktivan Software Assurance, ili ga je kupio kao posebnu Upgrade licencu

[3] U slučaju aktivnog OVS ugovora preduzeće ima pravo da instalira platformske proizvode (Windows Upgrade, Office Professional Plus, CAL),
    ako postoje u ugovoru, na računare koji su kupljeni nakon potpisivanja ugovora/plaćanja godišnje rate

[4] U slučaju da korisnik ima noviju verziju softvera, u odnosu na onu koja je navedena na količinskom ugovoru, istu je mogao ostvariti u slučaju
    da ima aktivan Software Assurance, ili ga je kupio kao posebnu licencu

©2024 Digit Consulting doo. All Rights Reserved.

Search