Digit Consulting pruža uslugu održavanja računara i računarskih mreža. Potpuno se možete osloniti na nas i prepustiti nam održavanje vaših računara, servera, lokalnih mreža, operativnih sistema i raznih aplikacija, obezbedjivanje zaštite mreže putem firewall-a, organizovanje zaštite od virusa, organizovanje deljenja podataka na lokalnoj mreži, backup i zaštita vaših podataka i svih ostalih stvari koje su neophodne za nesmetano funkiconisanje vašeg informacionog sistema.

 

Zašto mala i srednja preduzeća imaju ugovore o održavanju mreže i računara?

Da bi jedan informacioni sistem dobro funkcionisao potrebno mu je redovno održavanje.

Sam proces održavanje informacionog sistema možemo podeliti na tri segmenta:

  • Preventivno održavanje
  • Proaktivno održavanja
  • Interventno održavanje

Preventivno održavanje podrazumeva periodične akcije na informacionom sistemu, kao što su fizičko ćišćenje opreme, defragmentacija diskova, analize sistemskih logova, ažuriranje operativnih sistema i aplikacija itd.

Proaktivno odžavanje podrazumeva korišćenje raznih monitoring alata koji će nas na vreme obavestiti da je novi problem na putu i time nam omogućiti da rešimo problem pre nego što on uopšte i pojavi. Primer za to je S.M.A.R.T. tehnologija ugrađena u hard diskove, putem koje dobijamo informaciju da je hard disk počeo da otkazuje i to mnogo pre nego što korisnik uopšte može da primeti da problem postoji.

Interventno održavanje podrazumeva reagovanje na problem u trenutku kada se on pojavi. Najbitnija je brzina reakcije, odnosno što kraće vreme odziva na prijavljeni problem. Takođe, izuzetno je bitno da se problem što pre reši ili ako u datoj situaciji rešenje nije moguće, da se na neki način problem premosti, a sve u cilju vraćanja informacionog sistema u funkciju.

Pored problema sa hardverom - fizičkom opremom, postoje i svakodnevni problemi sa softverom koji značajno utiču na funkcionisanje operativnih sistema. Svedoci ste čestih poteškoća koje se javljaju u svakodnevnom radu, a koje uopšte ne bi trebale da postoje. Blokiraju se programi, ne možete da pustite dokument na štampanje, Internet Explorer ne radi, različite nepravilnosti u radu, gube se podaci i sl.

Kod naših ljudi postoji mišljenje da je to sve normalno i sasvim uobičajeno da u toku rada, postoje i problemi. Uzrok toga je neadekvatna ili nepostojeća tehnička podrška. U takvim situacijama pomoć se uglavnom traži u amaterskom okruženju gde se problemi rešavaju stihijski. Rešiti posledicu što pre kako bi se na brzinu naplatile usluge i kako bi zaposleni dobio mogućnost da nastavi sa radom. Medjutim vrlo brzo problem se javlja iznova jer očigledno nije ustanovljen njegov stvaran uzrok. Što zbog neznanja, što zbog nestručnosti raznih servisera ovakvi problemi se stalno javljaju. Zapravo takvi problemi njima idu na ruku, jer postoje incidenti, a od incidenata (prijave problema u radu sa računarima) se i živi. Što ih više ima, više ima i intervencija, a time je i zarada veća. Koristeći neiskustvo, neznanje i lakovernost klijenata stvorena je zabluda da su računari nužno zlo i da znaju i te kako da nam zagorčaju život na poslu. Mnogi imaju i averziju prema njima.

 

Medjutim stvari stoje sasvim drugačije!

Računarska tehnologija je toliko napredovala da moderni računari imaju jako dobre performanse. Sa bzim računarima, legalnim operativnim sistemima ( Windows 7,8,10 ), Office 2010, 2013, 365 aplikacijama, računari koji su zaštićeni dobrim antivirus softverom generalno ne bi trebali da imaju nikakve smetnje i probleme u radu, ukoliko korisnik poštuje pravila za rad i korišćenju računara.

Svi naši klijenti su naviknuti na nesmetani rad, i praktično dobrim funkcionisanjem računara i računarskih mreža njihovo okruženje postaje jedna zdrava sredina u kojoj je vrlo prijatno obavljati svoj posao, stiče se utisak da se poslovanje ne odvija više kao ranije, uz svakodnevne prekide i stresove.

Zašto sve funkcioniše baš tako?

Naravno, odgovor je zbog preventivnog i proaktivnog održavanja računara i računarske opreme. Ovaj vid održavanja podrazumeva stalne kontrole i praćenja u radu čiji je rezultat pronalaženje problema u njihovom začetku ili i pre toga, kada se uočavaju mogućnosti da do problema dodje.

Da bi sve ovo funkcionisalo kako treba potreban je ljudski faktor koji je nezamenjiva karika u lancu održavanja računara i prateće opreme. To je čvrsta karika koja je uvek na prvom mestu u lancu. Od nje zavise sve ostale. Čvrstinu te karike čine znanje i iskustvo stručnog lica tj. servisera.

Digit Consulting postoji preko 20 godina. Posedujemo veliko iskustvo i znanje. Naši zaposleni su sertifikovani za takav rad i ključni su faktor dobrog fukcionisanja jednog informacionog sistema.

Pored velikog iskustva izdvajamo da je naša misija Kvalitetna usluga i zadovoljni klijenti. Samo na takav način stvaramo mogućnosti da se razvijamo dalje i napredujemo zajedno sa vama.

Ono što nas izdvaja od drugih osim kvaliteta je i brzina odaziva na zahtev naših klijenata. U većini slučajeva odaziv na incident se ostvaruje u roku od nekoliko minuta gde neko od naših zaposlenih ostvaruje konekciju na računar klijenta i rešava problem.

Svi korisnici preko našeg sajta, ostvaruju mogućnost direktnog povezivanja njihovog računara sa našim servis call centrom gde se dalje utvrdjuje tj. dijagnostikuje problem, a zatim isti i rešava.

Svi problemi ili incidenti se registruju preko call centra ili klijent mailom obaveštava Digit Consulting da ima problem. Za tu svrhu se koristi automatizovani ticket service koji registruje sve vaše zahteve, dodeljuje im broj i obaveštava vas o statusu problema. Istorija svih problema je dostupna putem interneta. Na tom servisu postoji i baza znanja koju korisnici mogu da iskoriste u svrhu samostalnog rešavanja problema.

Odaziv na zahtev klijenata zavisi od ugovorenog paketa održavanja mreže i računara. Svaki ugovor obuhvata održavanje desktop i notebook računara, servera,skenera, printera, Microsoft Operativnih sistema (Windows 7 ili 8,10 ili Windows XP), Microsoft programskih paketa ( Office 2007, 2010, 2013, 365 Internet Explorer, ostalo ), antivirus i firewall programa, ostalih legalnih programa instaliranih na računaru za koje postoji adekvatan support, routera, wireless uredjaja, mrežne opreme, Internet konekcija. Iznos mesečne naknade održavanja zavisi od vrste paketa usluga, broja korisnika i količine opreme koji su obuhvaćeni ugovorom.

 

 

©2024 Digit Consulting doo. All Rights Reserved.

Search