U pitanju je manje preduzeće koje koristi Server za Domen Kontroler, File Server i SQL Server na kome se nalazi baza podataka od komercijalno knjigovodstvene aplikacije. Pored toga imaju 10 desktop računara sa različitim verzijama Windows operativnih sistema (nekoliko računara ima Windows Vista, a nekoliko računara ima Windows XP operativne sisteme). Imaju u planu do povećaju broj desktop računara za 50% u naredne dve godine. Sav softver koji trenutno koriste nije legalan osim knjigovodstvene aplikacije. Imaju nameru da legalizuju Server, Windows operativne sisteme i Microsoft Office aplikaciju. Licence žele da iznajme sa opcijom otkupa u trajno vlasništvo. Takođe, žele da plaćanje bude u više rata.

Sevrer se koristi kao:

Domen kontroler
SQL Server
File Server


Desktop računari se koriste za:

Rad na Internetu - sufrovanje, chat, E-mail, Facebook, Skype , E-Banking…
Povremenu multimediju - gledanje filmova, fotografija, slušanje muzike …
Rad u komercijalno - knjigovodstvenoj aplikaciji
Rad sa Word, Excel i PowerPoint dokumentima
Za Email i korespodenciju se koristi Microsoft Outlook aplikacija
Razmenu dokumenata, i deljenje štapača kroz mrežu

Obzirom da korisnik želi da izvrši najam licenci kroz OVS ugovor, jedan od uslova je da na svim desktop računarima koje žele da uključe u ugovor moraju imati legalan Windows operativni sistem. U ovom slučaju najbolje je da se Windows licence nabave kroz OLP program količinskog licenciranja u GGW SMO varijanti.

 


Ostale licence se potom iznajmljuju na tri godine kroz OVS Ugovor. Najmanja količina desktop računara koji mogu ući u OVS ugovor je 5. Pored legalnih Windowsa na svim računarima koje uključujemo u OVS ugovor, korisnik mora da se odluči i za najmanje jedan od tri takozvana platformska proizvoda koji se uključuju u OVS. Ostali proizvodi se u OVS ugovor terminologiji nazivaju dodatni proizvodi i mogu se poručivati u proizvoljnim količinama. Primer:

OVS Program Licenciranja I rata

Količina

Cena

Ukupno EUR

Office Professional Plus
Platformski proizvod
Najam jedna godina

10

112,56 €

1.125,61 €

Windows Small Bussines Server AddOn
sa 5 kom Client Access Licence
Dodatni proizvod
Najam jedna godina

1

509,55 €

509,55 €

Windows Small Bussines Server AddOn Client Access Licence
Dodatni proizvod

Najam jedna godina

5

21,26 €

106,28 €

Ukupno:

   

1.741,43 €


Date cene se odnose na najam licenci za jednu godinu - I Rata.

Za platformski proizvod izabran je Office Professional Plus paket, jer je potreban na svim desktop računarima. Bilo je moguće uzeti i Windows SBS Add On CAL kao platformski proizvod, međutim to se u konkretnom slučaju ne isplati, zbog toga što uz Windows SBS Add On već dolazi CAL licenci.
Windows SBS AddOn i Windows SBS AddOn CAL su uzeti kao dodatni proizvodi u ovom OVS ugovoru.

Na svaku godišnjicu ugovora korisnik plaća iznos jedne rate. Po isteku ugovora možemo produžiti isti za još tri godine (i time ostvariti određene popuste u novom ugovoru), izvršiti otkup licence u trajno vlasništvo (takozvana IV rata, koja oko 75% skuplja od cene najma za jednu godinu) ili prekinuti sa korišćenjem softvera.

U sledećoj tabeli data je kompletna kalkulacija za nabavku licenci kroz ceo period trajanja OVS ugovora i opcijom otkupa licenci u trajno vlasništvo. Pretpostavka je da se tokom trajanja ugovora neće menjati količine iznajmljenih licenci.

Opis

Količina

Cena

Ukupno EUR

OLP Program Licenciranja

     

Windows 7 Professional GGW SMO

10

173,28 €

1.732,80 €

Ukupno kroz OLP program:

1.732,80 €

OVS Program Licenciranja

     

Office Professional Plus

10

112,56 €

1.125,61 €

Windows SBS AddOn

1

505,55 €

509,55 €

Windows SBS AddOn CAL

5

21,26 €

106,28 €

Ukupno kroz OVS I rata

1.741,44 €

Inicijalni trošak OLP + OVS I

3.474,24 €

OVS II rata

1.741,44 €

OVS III rata

1,741,44 €

Ukupno za ceo ugovor OVS + OLP

6,957,12 €

Otkup OVS licenci u trajno vlasništvo (IV rata) “buyout”

3.048,33 €

 

Ukupno OLP + OVS + Otkup licenci

10.005,45 €


Prikazane cene su bez PDV, koji za softver iznosi 20%.

Na prvi pogled, kompletan iznos na kraju kalkulacije izgleda prilično visoko, međutim treba imati u vidu i sledeće mogućnosti koje se dobijaju kroz OVS ugovor.

U toku trajanja OVS ugovora, moguće je povećavati i smanjivati broj prijavljenih računara, ali taj broj ne može biti manji od 5. Ukoliko klijent doda recimo tri računara u OVS ugovor, licence za platformske proizvode neće platiti odmah, već tek prilikom plaćanja sledeće rate ugovora. Ovo pravilo ne važi za dodatne proizvode i njihovo plaćanje se vrši u roku od mesec dana od početka korišćenja licence. Takođe, ako klijent smanji broj računara, prilikom plaćanja sledeće rate neće platiti licence za računare koje više ne koristi. Ovim se mogu postići značajne uštede, ako uzmemo u obzir cene licenci koje se kupuju u trajno vlasništvo.

U sve licence nabavljene kroz OVS uključen je i Software Assurance. Software Assurance donosi velki broj raznih benefita, a najbitniji je pravo upgradea na nove verzije softvera.

©2024 Digit Consulting doo. All Rights Reserved.

Search