Često zbog prirode svog posla i kako ne bi bio ometan poslovni proces korisnicima odgovara da se intervencija na njihovom informacionom sistemu obavi van redovnog radnog vremena (09:00 - 17:00).

Mi smo u mogućnostima da našim klijentima izađemo u susret i obavimo intervencije i van redovnog radnog vremena.

U tom slučaju primenjuje se naš cenovnik za usluge van standardnog radnog vremena, koje se obračunavaju i naplaćuju po utrošenom radnom satu:

Vrsta usluge Cena
Radni sat na održavanju IS van radnog vremena (17:00 – 22:00) – remote 40 EUR
Radni sat na održavanju IS van radnog vremena (17:00 – 22:00) – kod klijenta 45 EUR
Radni sat na održavanju IS noćni rad (22:00 – 06:00) – remote 60 EUR
Radni sat na održavanju IS noćni rad (22:00 – 06:00) – kod klijenta 70 EUR
Radni sat na održavanju IS neradni dan (subota, nedelja, državni i verski praznici) – remote 60 EUR
Radni sat na održavanju IS neradni dan (subota, nedelja, državni i verski praznici) – kod klijenta 80 EUR

 

Date cene su bez uračunatog PDV, iskazane su u EUR, dinarski iznos se računa po srednjem kursu NBS na dan izrade fakture.

U modernom poslovanju, izazovi za IT struku su danas veliki. Dinamičan razvoj IT tehnologija, sve zahtevnija bezbednosna pitanja i držanje koraka sa konkurencijom zahtevaju kontinuiranu edukaciju IT stručnjaka i ogromnu posvećenost poslu koji obavljaju.

Kad su mala i srednja preduzeća u pitanju, u praksi srećemo sledeće modele organizovanja održavanja IT sistema gde je održavanje IT povereno:

 1. Zaposlenom, naprednom korisniku, kome je održavanje IT sporedna delatnost u preduzeću
 2. IT stručnjaku, kome je održavanje IT osnovna delatnost u preduzeću
 3. Nezavisnom spoljnom saradniku - freelanceru
 4. Specijalizovanoj IT Kompaniji

 Svaki od ovih pristupa ima svoje prednosti i mane:

 1. Zaposleni, napredni korisnik, kome je održavanje IT sporedna delatnost
  Ovo je sigurno najjeftiniji ali i najrizičniji način. Kvalitet i dostupnost usluge su visoko upitni, a potencijalna šteta i gubici mogu biti veliki.
  Naime, obzirom da je u pitanju sporedna delatnost, pitanje je koliko je takva osoba stručna, koliko redovno može da se stručno usavršava i prati razvoj IT kao i sve veće bezbednosne izazove.
  Obzirom da je to sporedna delatnost time je dostupnost same usluge problematična. Ne sme se prevideti i potencijalni sukob interesa uzimajući u obzir da su toj osobi po prirodi posla dostupni svi poverljivi podaci.
   
 2. IT stručnjak zaposlen u firmi, kome je održavanje IT osnovna delatnost
  Ovo je sigurno najskuplji i najmanje efikasan način. Kvalitetan IT stručnjak iziskuje velike troškove: od visoke plate opterećene porezima i doprinosima, do ulaganja u neophodno stručno usavršavanje.
  Kvalitet usluge je dobar. Dostupnost usluge je takođe u redu sve dok se ne pojavi problem godišnjeg odmora, bolovanja ili neki treći način odsutnosti.
  Neefikasno je i iz razloga što u malim i sredjnjim preduzećima realno nema potrebe za angažovanjem IT stručnjaka sa punim radnim vremenom.
  Ne treba zaboraviti da je otpuštanje radnika komplikovano i skupo, te ako niste zadovoljni radom IT stručnjaka možete se izložiti ne malim troškovima da taj problem rešite.

 3. Nezavisni spoljni saradnik - freelancer
  Obično je jeftinije od IT firme. Kvalitet usluge varira, dok je dostupnost usluge često upitna.
  Svoje usluge često naplaćuju jeftinije, a niske cene kompenzuju količinom prihvaćenog posla.
  Samim tim, vremena za stručno usavršavanje je sve manje.
  Količina prihvaćenog posla, odlazak na bolovanje ili godišnji odmor su faktori koji negativno utiču na dostupnost usluge.

 4. Profesionalna IT Kompanija
  U odnosu na prethodna tri modela održavanja, specijalizovana IT kompanija predstavlja najbolji balans između cene, kvaliteta i dostupnosti usluge.
  Profesionalna IT Kompanija Digit Consulting konstantno ulaže u stručno usavršavanje kadrova. Dostupnost usluge je garantovana ugovorom i naši klijenti nikad ne trpe zbog odlaska na bolovanje ili godišnji odmor. Optimalno korišćenje naših resursa garantuje kvalitetnu uslugu uz povoljnu cenu.
  Ukoliko niste zadovoljni uslugom, ugovor možete bez ikakvih obaveza raskinuti u bilo kom trenutku.
  Mi imamo zajednički interes sa našim klijentima. Njihov razvoj i profit  su najbolje merilo našeg uspeha.
 

Iznos ugovorene mesečne naknade u paušalnom iznosu zavisi od broja računarskih mesta, servera, kompleksnosti računarske mreže i garantovanog vremena odziva.

U mogućnosti smo da vam ponudimo sledeće pakete usluga:

1 - Osnovni paket

 • Mesečno održavanje 8 sati 5 radnih dana (ponedeljak-petak, 9.00-17.00)
 • Garantovano vreme reagovanja do 24h po prijavi incidenta

2 - Osnovni paket sa skraćenim vremenom reagovanja

 • Mesečno održavanje 8 sati 5 radnih dana (ponedeljak-petak, 9.00-17.00)
 • Najkasnije vreme reagovanja do 4h po prijavi ili daljinskim putem do 1h

3 - Prošireni osnovni paket

 • Mesečno održavanje 8 sati 6 radnih dana (ponedeljak-petak, 9.00-17.00 + subota, 9.00-14.00)
 • Najkasnije vreme reagovanja 2h po prijavi ili daljinskim putem do 15 min.
 • Udaljeni nadzor računarske mreže i servera

U slučaju da vam ponuđeni paketi usluga ne odgovaraju uvek ih možemo prilagoditi vašim potrebama.

 

Svi paketi podrazumevaju trenutnu telefonsku podršku.
Zahvaljujući remote pristupu, vreme odziva je najčešće daleko kraće u odnosu na garantovano vreme definisano  ugovorom.

Sledeća oprema se obuhvata standardnim ugovorom o održavanju:

 • Svi serveri,desktop i notebook računari - hardver
 • Štampači
 • Aktivna i pasivna mrežna oprema
 • Internet konekcija do glavnog internet routera
 • Microsoft operativni sistemi i programski paketi
 • Antivirus programi sa licencom
 • Ostali programi sa licencom i tehničkom podrškom proizvođača

Sledeću oprema se ne može obuhvatiti standardnim ugovorom za održavanje:

 • Računari specijalne namene kao što su na primer PC bazirani dijagnostički uređaji ili računari za upravljanje procesima
 • Računari sa linux i drugim operativnim sistemima za koje ne postoji tehnička podrška
 • Programi i aplikacije za koje ne postoji tehnička podrška proizvođača
 • Nelicencirani programi i aplikacije

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge, pozovite nas i mi ćemo bez ikakve vaše obaveze prema nama doći do vas kako bi smo sagledali vaše potrebe iz svih uglova i izašli sa odgovarajućom ponudom.

Uvek nas možete pozvati radi besplatnih konsultacija
                   Kome poveriti održavanje Informacionog Sistema?

Tiketing Servis je usluga koja omogućava  klijentima da obaveste naš IT support,  u situacijama kada postoji neki problem, zahtev, pitanje u vezi održavanja računara i mreže. IT support Digit Consulting-a registruje vaš zahtev putem telefona 711-11-08 ili slanjem e-mail-a na sledeću adresu:

 

ili preko portala našeg KORISNIČKOG SERVISA

U naslovu e-mail-a stavite naziv problema i ime korisnika, dok u polju tekst treba da navedete kratak opis problema, zahteva ili pitanja u vezi održavanja računara i mreže. Neko od našeg osoblja će vam se ubrzo javiti kako bi pristupio rešavanju vašeg zahteva.

Bilo da uputite zahtev telefonom, mailom ili lično kreirate zahtev na site-u, dobićete povratni e-mail sa obaveštenjem da je problem ( tiket ) registrovan. Nakon toga bićete obavešteni o statusu vašeg problema, kome je on dodeljen, kada će doći neko iz Digit Consulting-a da vam pomogne, status problema  i da li je problem rešen ili još nije.

Arhivu tj. istoriju problema i njihove statuse  možete  videti na našem site-u logovanjem sa vašim kredencijalima ( user name i password ).

 

Digit Consulting pruža uslugu održavanja računara i računarskih mreža. Potpuno se možete osloniti na nas i prepustiti nam održavanje vaših računara, servera, lokalnih mreža, operativnih sistema i raznih aplikacija, obezbedjivanje zaštite mreže putem firewall-a, organizovanje zaštite od virusa, organizovanje deljenja podataka na lokalnoj mreži, backup i zaštita vaših podataka i svih ostalih stvari koje su neophodne za nesmetano funkiconisanje vašeg informacionog sistema.

 

Zašto mala i srednja preduzeća imaju ugovore o održavanju mreže i računara?

Da bi jedan informacioni sistem dobro funkcionisao potrebno mu je redovno održavanje.

Sam proces održavanje informacionog sistema možemo podeliti na tri segmenta:

 • Preventivno održavanje
 • Proaktivno održavanja
 • Interventno održavanje

Preventivno održavanje podrazumeva periodične akcije na informacionom sistemu, kao što su fizičko ćišćenje opreme, defragmentacija diskova, analize sistemskih logova, ažuriranje operativnih sistema i aplikacija itd.

Proaktivno odžavanje podrazumeva korišćenje raznih monitoring alata koji će nas na vreme obavestiti da je novi problem na putu i time nam omogućiti da rešimo problem pre nego što on uopšte i pojavi. Primer za to je S.M.A.R.T. tehnologija ugrađena u hard diskove, putem koje dobijamo informaciju da je hard disk počeo da otkazuje i to mnogo pre nego što korisnik uopšte može da primeti da problem postoji.

Interventno održavanje podrazumeva reagovanje na problem u trenutku kada se on pojavi. Najbitnija je brzina reakcije, odnosno što kraće vreme odziva na prijavljeni problem. Takođe, izuzetno je bitno da se problem što pre reši ili ako u datoj situaciji rešenje nije moguće, da se na neki način problem premosti, a sve u cilju vraćanja informacionog sistema u funkciju.

Pored problema sa hardverom - fizičkom opremom, postoje i svakodnevni problemi sa softverom koji značajno utiču na funkcionisanje operativnih sistema. Svedoci ste čestih poteškoća koje se javljaju u svakodnevnom radu, a koje uopšte ne bi trebale da postoje. Blokiraju se programi, ne možete da pustite dokument na štampanje, Internet Explorer ne radi, različite nepravilnosti u radu, gube se podaci i sl.

Kod naših ljudi postoji mišljenje da je to sve normalno i sasvim uobičajeno da u toku rada, postoje i problemi. Uzrok toga je neadekvatna ili nepostojeća tehnička podrška. U takvim situacijama pomoć se uglavnom traži u amaterskom okruženju gde se problemi rešavaju stihijski. Rešiti posledicu što pre kako bi se na brzinu naplatile usluge i kako bi zaposleni dobio mogućnost da nastavi sa radom. Medjutim vrlo brzo problem se javlja iznova jer očigledno nije ustanovljen njegov stvaran uzrok. Što zbog neznanja, što zbog nestručnosti raznih servisera ovakvi problemi se stalno javljaju. Zapravo takvi problemi njima idu na ruku, jer postoje incidenti, a od incidenata (prijave problema u radu sa računarima) se i živi. Što ih više ima, više ima i intervencija, a time je i zarada veća. Koristeći neiskustvo, neznanje i lakovernost klijenata stvorena je zabluda da su računari nužno zlo i da znaju i te kako da nam zagorčaju život na poslu. Mnogi imaju i averziju prema njima.

 

Medjutim stvari stoje sasvim drugačije!

Računarska tehnologija je toliko napredovala da moderni računari imaju jako dobre performanse. Sa bzim računarima, legalnim operativnim sistemima ( Windows 7,8,10 ), Office 2010, 2013, 365 aplikacijama, računari koji su zaštićeni dobrim antivirus softverom generalno ne bi trebali da imaju nikakve smetnje i probleme u radu, ukoliko korisnik poštuje pravila za rad i korišćenju računara.

Svi naši klijenti su naviknuti na nesmetani rad, i praktično dobrim funkcionisanjem računara i računarskih mreža njihovo okruženje postaje jedna zdrava sredina u kojoj je vrlo prijatno obavljati svoj posao, stiče se utisak da se poslovanje ne odvija više kao ranije, uz svakodnevne prekide i stresove.

Zašto sve funkcioniše baš tako?

Naravno, odgovor je zbog preventivnog i proaktivnog održavanja računara i računarske opreme. Ovaj vid održavanja podrazumeva stalne kontrole i praćenja u radu čiji je rezultat pronalaženje problema u njihovom začetku ili i pre toga, kada se uočavaju mogućnosti da do problema dodje.

Da bi sve ovo funkcionisalo kako treba potreban je ljudski faktor koji je nezamenjiva karika u lancu održavanja računara i prateće opreme. To je čvrsta karika koja je uvek na prvom mestu u lancu. Od nje zavise sve ostale. Čvrstinu te karike čine znanje i iskustvo stručnog lica tj. servisera.

Digit Consulting postoji preko 20 godina. Posedujemo veliko iskustvo i znanje. Naši zaposleni su sertifikovani za takav rad i ključni su faktor dobrog fukcionisanja jednog informacionog sistema.

Pored velikog iskustva izdvajamo da je naša misija Kvalitetna usluga i zadovoljni klijenti. Samo na takav način stvaramo mogućnosti da se razvijamo dalje i napredujemo zajedno sa vama.

Ono što nas izdvaja od drugih osim kvaliteta je i brzina odaziva na zahtev naših klijenata. U većini slučajeva odaziv na incident se ostvaruje u roku od nekoliko minuta gde neko od naših zaposlenih ostvaruje konekciju na računar klijenta i rešava problem.

Svi korisnici preko našeg sajta, ostvaruju mogućnost direktnog povezivanja njihovog računara sa našim servis call centrom gde se dalje utvrdjuje tj. dijagnostikuje problem, a zatim isti i rešava.

Svi problemi ili incidenti se registruju preko call centra ili klijent mailom obaveštava Digit Consulting da ima problem. Za tu svrhu se koristi automatizovani ticket service koji registruje sve vaše zahteve, dodeljuje im broj i obaveštava vas o statusu problema. Istorija svih problema je dostupna putem interneta. Na tom servisu postoji i baza znanja koju korisnici mogu da iskoriste u svrhu samostalnog rešavanja problema.

Odaziv na zahtev klijenata zavisi od ugovorenog paketa održavanja mreže i računara. Svaki ugovor obuhvata održavanje desktop i notebook računara, servera,skenera, printera, Microsoft Operativnih sistema (Windows 7 ili 8,10 ili Windows XP), Microsoft programskih paketa ( Office 2007, 2010, 2013, 365 Internet Explorer, ostalo ), antivirus i firewall programa, ostalih legalnih programa instaliranih na računaru za koje postoji adekvatan support, routera, wireless uredjaja, mrežne opreme, Internet konekcija. Iznos mesečne naknade održavanja zavisi od vrste paketa usluga, broja korisnika i količine opreme koji su obuhvaćeni ugovorom.

 

 

©2023 Digit Consulting doo. All Rights Reserved.

Search